Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies

Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies
Verpleging

Heeft u thuis voor een langere periode verpleging nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, operatie of wegens lichamelijke aandoeningen die medische zorg behoeven, dan kunt u deze zorg bij ons inkopen. Dit valt onder wijkverpleging en kunt u middels uw pgb (persoonsgebonden budget) of particulier bij ons inkopen. Een pgb voor verpleging vraagt u aan via uw zorgverzekeraar.