Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies

Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies
Persoonlijke verzorging

Heeft u thuis voor een langere periode persoonlijke zorg nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wegens lichamelijke aandoeningen die (enige) zorg behoeven, dan kunt u deze zorg bij ons inkopen. Dit valt onder wijkverpleging en kunt u middels uw PGB (persoonsgebonden budget) of particulier bij ons inkopen. Een pgb voor persoonlijke verzorging vraagt u aan via uw zorgverzekeraar.