Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies

Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies
Dagbesteding en groepsbegeleiding

De afdeling Femitas Dagbesteding biedt ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een gestructureerd programma om actief deel te nemen aan de maatschappij, hun potenties op diverse vlakken te stimuleren voluit te benutten en zo, daar waar mogelijk hun zelfredzaamheid te bevorderen. Deelnemers dienen wel een indicatie voor Begeleiding Groep/Dagbesteding te hebben. Natuurlijk kan ook gebruik worden gemaakt van onze dagbesteding om familie en mantelzorgers te ontlasten van de veelal zware zorg die zijn leveren.

De groep en het individu
Naast het organiseren van groepsactiviteiten bestaande uit 5 tot 10 deelnemers vinden wij het geven van individuele aandacht net zo belangrijk. Vaak zonderen juist deze groepen zich af. Die persoonlijke aandacht in de vorm van samen puzzelen, lezen, een gesprek of alleen een luisterend oor is voor veel ouderen en lichamelijk en/of verstandelijk beperkten al een verademing.

Wilt u onder de mensen blijven, samen koffie drinken, heeft u moeite met het zoeken en vinden van een juiste dag invulling, moeite met het leggen van sociale contacten, een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking waardoor u moeilijk hele dagen thuis kunt blijven. Wilt u uw dag op een prettige manier doorbrengen? Dan is dagbesteding een passende oplossing. U heeft een zinvolle daginvulling en het ontlast de mantelzorger in de thuissituatie.

Doelstellingen dagbesteding/groepsbegeleiding:
Dagbesteding helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We ondersteunen u bij het behouden van een dagritme. Daarnaast wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontzien en kan ook langer een beroep worden gedaan op de ondersteuning die vanuit de mantelzorger wordt genoten.

Methodiek:
Standaard wordt er een zorgdossier bijgehouden en wordt er gewerkt vanuit zorgleefplan. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke zorg er per cliënt wordt geboden en wordt ook de beoogde ontwikkeling per cliënt bijgehouden en periodiek geëvalueerd met de cliënt en direct betrokken van de cliënt .

Algemene dagindeling voor de dagbesteding groepsbegeleiding:

Een globale indeling van de dag is als volgt opgebouwd:

• 09:45 – 10:00 inloop
• 10:00 koffie/thee drinken
• 11:00 activiteit
• 13:00 maaltijd (warm of koud)/ indien van toepassing toezicht op medicatie-inname
• 14:00 rusten onder het genot van een kopje koffie of thee
• 14:30 activiteit
• 16:00 afsluiting dag
• 16:30 naar huis

Activiteiten bij de dagbesteding voor ouderen :

Onze activiteiten zijn erop gericht om onze deelnemers sociaal, maatschappelijk en fysiek te (re)activeren en een terugval in een mogelijk isolement te minimaliseren. Activiteiten kunnen naar behoefte en capaciteiten/mogelijkheden van de individu aangepast worden.

• wandelen
• creatieve activiteiten (kaarten maken, handwerken, breien, haken, knutselen, bouwen, tekenen, schilderen, etc. etc.)
• voorlichtings- en informatiemiddagen
• film kijken
• spelletjes doen (kaarten, backgammon, rummikub etc. )
• boodschappen doen / winkelen
• uitstapje maken
• kokkerellen; koken / bakken
• groepsuitjes
• groepsgesprekken
• groepsgymnastiek
• lezen
• puzzelen
• zingen
• muziek maken/luisteren


Groepsgrootte op de Dagbesteding voor ouderen:
De groepsgrootte kan variëren. Gemiddeld zal dit 5 a 10 personen per groep zijn. De groepen zijn gescheiden voor mannen en vrouwen. Gemengde groepen kunnen op aangeven en verzoek worden gevormd.


Begeleiding op de Dagbesteding voor ouderen:
De begeleiding van de activiteiten gedurende de dagbesteding geschiedt door bekwame en ervaren personen. Deze personen zijn toegewijd en hebben ruime tijd ervaring met de ondersteuning en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden.
Gedurende de dagbesteding is in de vorm van een of meerdere personen de volgende taken minimaal voorzien waaronder:
• Activiteitenbegeleiding
• Verzorging
• Maaltijd voorbereiding


Vervoer Dagbesteding voor ouderen:
Vervoer dient voor zover mogelijk door de deelnemers zelf te worden georganiseerd.
Indien gewenst en noodzakelijk kan er vervoer geregeld worden door Femitas Zorg. De kosten voor persoonlijk vervoer zijn inbegrepen indien dit is vastgesteld middels de zorg indicatie.Maaltijd:
Tijdens de groepsbegeleiding/dagbesteding is een middagmaaltijd inbegrepen. Deze maaltijd wordt voorbereid op basis van de individuele wensen en eisen van de deelnemers waarbij er zorg wordt getracht om een zo gezond en gevarieerd mogelijk maaltijd aan te bieden. De deelnemers kunnen als zij dit willen deelnemen met het voorbereiden van de maaltijd in de vorm van het helpen in de keuken, het dekken en het opruimen van de tafel. Uiteraard is het ook geen enkel probleem om lekker uit te buiken en te genieten van het overheerlijke maal dat wordt geserveerd.