Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies

Femitas

Zorg, Ondersteuning & Advies
Begeleiding

Als u moeite heeft met het structureren van uw dagen, hulp nodig heeft bij de opvoeding van uw kind(eren), moeilijk sociale contact kunt leggen, een verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft die uw dag invulling belemmeren, een kind met een beperking of gedragsproblemen heeft, hulp nodig heeft bij het doen van uw boodschappen, en u bent gebaat bij een één-op-één ondersteuning, dan kunt u begeleiding bij ons inkopen. U kunt dit middels uw pgb (persoonsgebonden budget) of particulier bij ons inkopen. Een PGB voor begeleiding vraagt u aan via de afdeling wmo van uw gemeente.